Let's Go and See Mother

Sacraments nedir? Ne için kullanılır? Kim bulmuştur? Ve Silent Hill'deki önemi nedir?

21 Sacraments bir çeşit ölü diriltme ruhudur. Bizim FRP oyunlarımızdaki Necromancerların tek hamlede yaptığı, Clericlerin materyallerle ve büyü enerjisiyle biraz uğraşarak yaptıkları diriltme büyülerinin Silent Hill'deki biçimidir. Silent Hill 4'ün hikayesinde geçer. Ana karakterin ölmüş annesini diriltmek için 21 aşamalı töreni hayata geçirmesi gerekmektedir. Ve bu aşamalar yirmi seneyi aşkın bir süre gerektirir.

21 Sacraments genel olarak 21 kişinin canının alınmasına ve ayinsel yollarla bir kişinin hayata döndürülmesi uğruna bedenlerinin ve ruhlarının kullanılmasına dayanır. Silent Hill'in ana temasındaki korkunç Kült inancına göre:
Ten Hearts
Holy Assumption
Void
Darkness
Gloom
Despair
Temptation
Source
Watchfulness
Chaos
Mother
Wisdom
...
aşamalarından oluşmaktadır. İlk aşama Ten Hearts'da on kişi öldürülür. Zira bu kişilerin kimler olduğu önemli değildir. On kişinin yüreği alınır. (Yemek tarifi gibi olduğu için kusura bakmayın ).
Holy Assumption aşamasına geçildiğinde Conjurer, yani ölüyü çağıracak kişi kendisini öldürür. Ruh olarak dünyaya geri döndüğünde (bildiğiniz ruh değil, canlı gözüken ama alternatif boyuta sıkışmış bir ruh) diğer aşamalara devam edecektir.
Void temalı cinayet sıradaki aşamadır. Hayat amacını yitirmiş, mutsuz ya da mutsuz olduğunun farkında olmayan biri seçilir. (Örneğin; uyuşturucu kullanan biri ya da kaybedecek bir şeyim yok diyebilen biri). Seçilen kişi öldürüldükten sonra ruhunun ele geçirilmesi ve diriltmede kullanılabilmesi için bedeni alternatif dünyaya çekilerek, diriltilecek olan kişinin daire şeklinde etrafına yerleştirilir. Bundan sonraki 9 cinayette de tüm bedenler daire şeklinde diriltilecek olan bedenlerin etrafına yerleştirilir. Bedenin tekrar ruh tarafından ele geçirilmemesi için bedene mızrak ya da benzeri bir eşya saplanır.
Darkness temalı cinayet de ise cahil olduğuna inanılan biri seçilir. Cehaletin kurban edeceği bu kişinin etrafında olan bitenden haberdar olmaması gereklidir.
Gloom temalı cinayet de, kişisel çıkarları uğruna değerlerinden vazgeçen biri kullanılmalıdır. Cinayetin teması üzüntü olsa da bu üzüntü aslında farkında olmamışlıktandır. Değer yargılarının çıkarları uğrunda harcandığını, insanlığın para gibi anlamsız şeyler yüzünden kaybedildiğini anlamayan biri kurban edilir.
Despair temalı cinayet ise bir önceki gibi yine üzüntü anlamına gelir. Ancak bu seferki kurbanın farkında olduğu, kendisine üzüldüğü bir durumdur. Kurban öleceğinin farkına varır, ancak bir çözüm bulamaz. İsteksizce ölümü kabullenir, alternatif dünyaya göçer.
Temptation temalı cinayet için genellikle bir **** seçilir. Ancak SH4'te katil, bu aşama için seksin zevk kaynağı olduğunu ve zevkin de yaşamdaki çok önemli bir yer tuttuğunu düşünen bir kadını seçiyordu.
Source temalı cinayeti açıkçası tam olarak açıklayamıyorum. Ancak bu aşamada sanırım bir öze dönüş gerçekleşiyor. Katil kurbanında kendinden bir parça arıyor olsa gerek. Zaten SH4'teki bu cinayette de katil çocukluk arkadaşını kurban ediyordu.
Watchfulness temalı cinayette de kurban farkında olmadan yakalanmalı ve ne olduğunu anlayamadan öldürülmelidir. Bu aşama için oburluk günahını işleyen kişiler seçilirse daha uygun olur.
Chaos temalı cinayette de seçilen kurbanın değişken kişilikli olmasına dikkat edilmelidir. Çok agresif kişiler, çift karakterli insanlar, şizofrenler bu aşama için uygundur.
Mother temalı cinayet ayinin kilit noktasıdır. Adına Mother verilmesinin sebebi katilin-dirilten kişinin-Conjurerın annesini diriltmek istemesidir. Başka ritüellere göre başka isimler de verilebilir. Bu aşama için katilin diriltmek istediği kişiyi gözünde canlandırabileceği bedene sahip bir kurbana ihtiyacı vardır. SH4'te katil yan komşusunu bu iş için uygun bulmuş ve genç kızı kurban seçmişti. Annesini diriltecek ve kızın bedenine hapsedecekti.
Sonuncu cinayet, Wisdom temalıdır. Aslında Despair'ın devamı niteliğinde sayılabilir. Tüm bu cinayetlerden haberdar olan, bu işe karışmış olan ve katili engellemeye çalışan biri seçilmelidir. Ayine göre işin mantığı şu şekildedir:
Birisinin diriltileceğinden haberdar olan birinin öldürülmesi, diriltilecek olan kişinin bilinçli doğmasını, bundan ötürü dirildiğinin farkında olması demektir.
Bu sebeplerle 21. cinayet diriltilen kişinin zihni olacaktır.
Tüm bu cinayetler işlendikten sonra ilk on cinayetten alınan yürekler, onbirinci cinayetteki fedakarlık, diğer sekiz cinayetteki günahkarlık ve son iki cinayetteki beden-zihin kullanımı bir varlığı dünyaya döndürecektir. Ayinin gerçekleşmesi sırasında günahkarların mızrak saplanmış bedenleri, on yürek, Conjurer'ın (dirilten kişi) bizzat bulunması, 20. kurbanın ayin salonunun merkezinde bulunması ve 21. kurbanın ayinin gerçekleşmesi sırasında hayatta kalması, dirilme anında öldürülmesi gerekir.

Posted by Sally Zucco | tam da şu saatte: 12:14 | 0 yorum

Sİlence is broken

Dear God;
please forgive me
ı know ı'll put to death
and ı will go to my death gladly
and with a peaceful heart
but please grant me just a small piece of your everlasting mercy
let me see my childhood once within your golden gates
forgive me for the sins ı've committed
put me not to Hell but to Purgatory
to atone my sins there
Please deliver the soul of my poor murdered daughter
forgive me for my wicked act of revenge
also take care of girl whose life ı've taken
god
ım a child trembling with fear
as ı stare at death

Posted by Sally Zucco | tam da şu saatte: 07:57 | 0 yorum